Stabilizacija materijala

Stabilizacija

Izbor

Stabiliziranje

Informacije

Stabilizacija materijala je kemijski postupak koji ima glavni cilj eliminaciju glavnih uzročnika pokretača korozijskih procesa na predmetima izrađenih od metala ili slitina podložne visokom stupnju neotpornosti prema koroziji. Primjenjuje se većim djelom na arheološkoj metalnoj građi ali nije isključna mogućnost primjene i na suvremenijem materijalu sve u cilju što boljeg rezultata pri krajnjom konzerviranju predmeta eliminacijom mogućnosti za ponovnom pokretanjem korozijskih procesa.

Primjer odsoljavanja željeznog materijala

Odsoljavanje željeza je višemjesečni kemijski proces koji ima zadatak reducirati soli unutar jezgre i strukture metala na minimum kako bi se zaustavilo moguće ponovno pokretanje korozijskih procesa. Jedan ciklus sastoji se od dva dijela. Alkalnog dijela koji ima funkciju reduciranja soli i neutralizacijskog dijela koji ima funkciju neutralizaciju predmeta od alkalnih zasićenja. Vremenski period trajanja ciklusa je između 5 i 7 mjeseci i prolazi kroz 10 do 12 faza. Svako 15 dana uzimaju se uzorci na kojima se izvedu precizna mjerenjima količine klorida x-Cl-mg/1L. koji potvrđuju vremensko trajanje jednog ciklusa. Otpadne vode s kemikalija zbrinjavaju se u spremnike koji se odvoze u reciklažna poduzeća koja zbrinjavaju takav ti otpada.

Zanimljivosti i

Najnoviji radovi

Stabilizacija željeza

Stabilizacija željeznog materijala vrlo je važan i nezaobilazan proces pri restauriranju i konzerviranju predmeta. Najzastupljeniji je postupak stabilizacije pri restauriranju arheološkog željeznog materijala gdje su predmeti često znali biti u zemlji nekoliko tisuća godina. Sastav takvog materijala u svim fizičko-kemijskim svojstvima u cijelosti se promijenio. Korozijski procesi na željezu vrlo su aktivni i razvijaju se unutar njegove jezgre. Stabilizacija željeza je složen višemjesečni kemijski proces, odsoljavanje čija je svrha očistiti korozijska žarišta iz jezgre od soli, klorida koji su u kombinaciji s atmosferom i vlagom glavni pokretači nastanka korozijskih procesa, hrđanja.

Zanimljivosti i

Najnoviji radovi

Stabilizacija bronce

Stabilizacija brončanog materijala također je važan proces restauriranja. Kemijskim postupkom stabilizacije bronce vrši se neutralizacija štetnih utjecaja soli, klorida koji stvaraju korozijske naslage na predmetima. Proces stabilizacije je znatno kraći – traje svega nekoliko dana, ovisno o stanju predmeta. Na predmetima gdje je korozija stvorila velike promjene na površini, procesi stabilizacije mogu trajati i dulje, a u cilju izvlačenja klorida iz jezgre koja bi pokrenula novi korozijski proces.

Zanimljivosti i

Najnoviji radovi