O meni

O meni

U dugogodišnjem radnom iskustvu obradio sam više tisuća predmeta arheološke, povijesne i suvremene građe za različite državne i privatne ustanove i kolekcije.

PREKO DVA DESETLJEĆA PRECIZNOSTI, UŽITKA I OBNOVE STARIH VRIJEDNOSTI

Kao veliku zaljubljeniku u svoj posao, želja mi je neprestano se razvijati i napredovati u struci, prateći nove tehnologije te stječući nova znanja i usavršavajući vještine.

Korak 1.

Planiranje

Pregled predmeta i uočavanje nepravilnosti, oštećenja i problematike restauratorskog zahvata. Razmatranje mogućih restauratorskih radnji na predmetu i vremenskih etapa njihovih izvedbi. Fotografiranje postojećeg stanja prije zahvata.

Korak 2.

Priprema

Prikupljanje informacija potrebnih za proces restauracije s ciljem prevencije nanošenja novih oštećenja. Postavljanje redoslijeda metoda za čišćenje od slabijih prema jačim. Testiranje na otpornost od mehaničkog čišćenja.

Korak 3.

Rad

Čišćenje odabranom metodom rada, uz poštivanje kronološkog tijeka restaracijsko-konzervacijskog postupka. Evaluacija izvršenih radnji i priprema za konzervaciju. Fotografiranje predmeta nakon restauratorsko-konzervatorskog zahvata.

Biografija

Ace of dianonds je obrt za restauraciju arheološke, povijesne i suvremene građe čija je baza metal u svim svojim oblicima, iza kojeg stojim ja, Ivan Gagro, licencirani restaurator.

 Rođen sam 1976. godine u Zagrebu, gdje sam 1995. završio Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn, u klasi profesora Hrvoja Ljubića, stekavši zvanje dizajnera metala. Od tada do danas intenzivno razvijam struku baveći se prvenstveno restauracijom uglavnom metalnih predmeta i umjetnina.

Karijeru sam započeo u zlatarskim radionicama, gdje sam naučio većinu zlatarskih tehnika, vrlo važnih za restauraciju metala. Od 1999. do 2011. godine stalno sam zaposlen u Arheološkom muzeju u Zagrebu na poslovima restauracije i konzervacije arheologije, a istovremeno sam surađivao i s drugim srodnim institucijama poput Dubrovačkih muzeja, Crkve Gospe od Milosrđa u Dubrovniku na Zbirci zavjetnih darova i sl. Od 2012. godine kontinuirano surađujem s Hrvatskim restauratorskim zavodom, s različitim hrvatskim muzejima i zlatarskim radionicama, a radim i za privatne naručitelje.

Za mene je iznimno važno stalno stručno usavršavanje. U razdoblju od 2000. do 2001. bio sam na specijalizaciji u konzervatorsko-restauratorskoj struci u jednoj od najpoznatijih i najboljih ustanova za konzervaciju i restauraciju prvenstveno arheološkog materijala u Europi, u Römisch-Germanisches Zentralmuseumu Mainz u Njemačkoj. Ondje sam usavršio znanja konzervacije i restauracije željeza te se upoznao s osnovama tehnika glavanoplastike, koja se koristi za izradu kopija. Za galvanoplastiku je bilo potrebno izučavanje i zlatarskih tehnika u cijelosti.

Doškolovanje na području restauracije i konzervacije metala nastavio sam u 2003. i 2004. godini na različitim institucijama u Francuskoj: Centru za istraživanje i restauriranje umjetnina u francuskim muzejima (C2RMF) pri Louvreu i Versaillesu te Institutu za nacionalnu baštinu (Institut national du patrimoine) koji djeluje kao visokoškolska ustanova za restauraciju i konzervaciju. Uz navedeno institucionalno obrazovanje kontinuirano sam samostalno razvijao i svoj zlatarski zanat pa sam tako godine 2004. ovladavao tehnikama oplemenjivanja metala galvanskim postupkom. Izvrsni rezultati potaknuli su me na daljnje usavršavanje – do 2008. godine, uz stručne konzultacije s iskusnijim kolegama, proučavanjem literature te eksperimentiranjem s vlastitim idejama razvijam nove metode i postupke.

Godine 2008. stupio sam u kontakt s nekoliko ustanova u Parizu specijaliziranih za zaštitu i dekoraciju metala galvanizacijom te odlazim na stažiranje i usavršavanje – u tehnici galvanoplastike i galvanizacije većih predmeta u atelijeru “Texier”, u tehnici niklanja i kromiranja metalnih predmeta u industrijskoj ustanovi “Le Dantec” te završavam specijalistički tečaj za stabilizaciju željeza u arheološkom institutu za restauraciju i konzervaciju metala “Conservare”. Doškolovanje u Parizu nastavio sam i 2010. godine na tečaju različitih tehnika lotanja i drugih delikatnih zlatarskih intervencija pri restauraciji plemenitih kovina u Atelijeru za restauraciju zlatarstva pod stručnim vodstvom Anne-Cécile Viseaux-Robert, vrhunske restauratorice i profesorice pri francuskom Nacionalnom institutu za očuvanje baštine (Institut national du patrimoine).

Godine 2011. stekao sam državnu licenciju za samostalan rad na restauraciji i konzervaciji kulturne baštine (dopuštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara). Od 2002. godine član sam Restauratorske i oblikovno-foničke sekcije Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH-a).